Informatie overeenkomstig § 5 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz/ TMG)

Verantwoordelijke voor de inhoud:

Gerd Rossenbach

Haus Hassel
Hasseler Str. 38
51580 Reichshof

Telefoon: +4915753302880

E-Mail:

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution/ ODR):  https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ons e-mailadres vindt u bovenaan in het colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een orgaan voor beslechting van consumentengeschillen.

Fotorechten

Disclaimer / juridische informatie (Is beschikbaar in het Duits en Engels)

Aansprakelijkheid voor inhouden

Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid1 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz/ TMG) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhouden op deze website. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz/ TMG) zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of naar omstandigheden te zoeken die wijzen op een onwettige activiteit.

Verplichtingen met betrekking tot het verwijderen of het blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd geldig. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het ogenblik dat een concrete inbreuk bekend is. Bij het bekend worden van overeenkomstige inbreuken zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhouden van deze websites en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhouden. Voor de inhouden van de gekoppelde websites is steeds de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gekoppelde websites werden op het tijdstip van de koppeling gecontroleerd op mogelijke rechtsinbreuken. Illegale inhouden werden op het tijdstip van de koppeling niet geïdentificeerd.

 

Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde websites kan echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsinbreuk niet redelijkerwijs worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerder gepubliceerde inhouden en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, verwerken, verspreiden en op enigerlei wijze gebruiken buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming nodig van de desbetreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Indien de inhouden op deze website niet werden opgesteld door de beheerder, dan worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhouden van derden worden in bijzonder als dusdanig aangeduid. Indien u desondanks een schending van het auteursrecht opmerkt, dan verzoeken wij u ons dit mee te delen. Bij het bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij dergelijke inhouden onmiddellijk verwijderen.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.